RIVM past Richtlijn legionella aan | Vakblad Legionella
1074
post-template-default,single,single-post,postid-1074,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

RIVM past Richtlijn legionella aan

Het RIVM heeft de richtlijn ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ aangepast. Onder andere biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI), ‘grijs water’ en zorgwoningcomplexen met een populatie die behoort tot de risicogroep zijn toegevoegd.

De richtlijn behandelt de indeling van waterinstallaties naar de mate van risico op legionellose. Deze risico-indeling is onderdeel B van de LCHV-richtlijn: ‘Preventie en melding van legionellabacteriën in water’ en wordt gebruikt door GGD’en voor het beantwoorden van vragen en om een risico-inschatting te maken.

Dat biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) zijn toegevoegd, komt omdat twee AWZIs in Nederland zijn gematcht met meerdere patiënten. Ook internationaal is er casuïstiek met AWZIs. Bij het RIVM loopt een onderzoek om te bepalen welke typen AWZIs legionella kunnen verspreiden naar de omgeving. Vooralsnog is een omschrijving toegevoegd die overeenkomt met de twee AWZIs die een bevestigde bron waren.

Ook zorgwoningcomplexen met een populatie die behoort tot de risicogroep zijn toegevoegd. Dit is in overleg met de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) toegevoegd. In deze complexen kunnen mensen verblijven die vallen onder de risicogroep zoals mensen die een groot deel van de dag aan de beademing liggen of verpleegd worden vanwege een chronische ziekte. Eerder werd gedacht dat in zorgwoningen alleen mensen woonden die in enige mate voor zichzelf kunnen zorgen en met betrekking tot hun gezondheid niet veel afwijken van de algemene populatie. Dit blijkt echter niet altijd het geval. Zorgwoningcomplexen waar dit wel het geval is, bijvoorbeeld omdat er alleen sprake is van psychische hulpverlening, vallen nog steeds in risicocategorie 4 en legionellapreventie is bij deze locaties niet noodzakelijk.

Bij mistsystemen in de buitenlucht (bijvoorbeeld verwerkt in kunstwerken zoals bij de Dom in Utrecht) is vooralsnog legionellapreventie niet noodzakelijk. Mistsystemen die gebruikt worden voor verkoeling op terrassen en onder een luifel zijn geplaatst vallen wel onder de omschrijving. Reden toevoeging: er is geen casuïstiek bij mistsystemen in de buitenlucht maar wel in een overdekte ruimte. Bij brononderzoek blijven deze waterinstallaties wel een aandachtspunt vanwege de vele relevante aerosolen die worden geproduceerd en de mogelijke blootstelling van grote groepen mensen aan deze aerosolen. (Foto: Shutterstock.com)