Rijkswaterstaat wil legionellabeheer huurpanden centraliseren | Vakblad Legionella
1349
post-template-default,single,single-post,postid-1349,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Rijkswaterstaat wil legionellabeheer huurpanden centraliseren

Rijkswaterstaat gaat het legionellabeheer van haar huurpanden centraliseren. Daar voor organiseren ze een marktconsultatie. Het gaat om circa zestig locaties, verdeeld over alle provincies. Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.

De dienstverlening legionella beheer bestaat in ieder geval uit drie onderdelen: het spoelen en temperatuur meten van tappunten, het periodiek testen van samples op legionella en het bijhouden van het beheer in een logboek/ systeem. In de huidige situatie zijn de beheerstaken bij regionale partijen belegd per locatie. Rijkswaterstaat is van plan om de legionella beheerstaken aan te besteden voor alle huurpanden.

Uiteindelijk moet de marktconsultatie uitmonden in een aanbesteding voor het afsluiten van een contract met één partij voor het uitvoeren van legionella beheer op de huurpanden van Rijkswaterstaat. Hiermee wil Rijkswaterstaat het legionella beheer centraliseren en uniformeren binnen de organisatie.

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze marktconsultatie tot stand komen. De voorlopige scope bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Het spoelen en temperatuur meten van tappunten

Opdrachtnemer moet frequent een bepaald aantal tapwaterinstallaties spoelen en de temperatuur van het water meten.

2. Het periodiek testen van samples op legionella

Door middel van monstername moet Opdrachtnemer met enige regelmaat voor een bepaald aantal tapwaterinstallaties controleren op legionella.

3. Het digitaal vastleggen van de beheersmaatregelingen

De uitgevoerde beheersmaatregelingen moet Opdrachtnemer vastleggen in een log- boek, en Rijkswaterstaat wil deze in kunnen zien in een digitale omgeving. De Op- drachtnemer moet deze omgeving leveren, onderhouden en vullen met gegevens. Hierbij blijft Rijkswaterstaat eigenaar van de gegevens.

Op dit moment heeft RWS niet inzichtelijk wat de percentuele verdeling tussen de 3 onderdelen is. Dit zal nog wel nader onderzocht worden voor de aanbesteding. Het opstellen van de legionella beheersplannen valt buiten de scope van de op- dracht.

[beeld: Het gebouw van de RWS Adviesdienst voor Geo informatie, bron: RWS.nl]