Reacties openbare kritiekronde herziene BRL 6010 | Vakblad Legionella
899
post-template-default,single,single-post,postid-899,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Reacties openbare kritiekronde herziene BRL 6010

In maart 2018 heeft het Centraal College van Deskundigen ingestemd met een herziening van BRL6010 Legionellapreventie-advisering. Tot 1 mei had de markt de gelegenheid om kritiek te leveren op de herziening. Van die mogelijkheid is volop gebruik gemaakt. De Technische Commissie werkt alle reacties uit.

Wat opvalt in de herziene BRL, is de toenemende aandacht voor de kwaliteit van de legionellapreventie-adviseur. Deze zal een door KvINL-erkend diploma moeten hebben en zal zijn vakbekwaamheid door bij- en nascholing aantoonbaar op peil moeten houden. Certificerende instanties zullen hier scherper op toezien.

Aangescherpt zijn de eisen rondom de risicoanalyse, het beheersplan en de communicatie met opdrachtgevers. Door van het gebruik van een standaardmodel voor een risicoanalyse en beheersplan te verplichten, moet het opdrachtgevers in één oogopslag inzichtelijk en duidelijk worden welke risico’s er zijn op het gebied van legionella, en hoe zij deze kunnen beheersen.

Veel reacties

‘Op basis van de binnengekomen reacties blijkt dat certificaathouders zich kunnen vinden in de voorgestelde verbeteringen. De Technische Commissie buigt zich medio juni nog over een aantal details en nuanceringen in de BRL’, zo stelt Brenda van Rijn, secretaris van de Technische Commissie die verantwoordelijk is voor de inhoud van de herziening. ‘Er hebben een kleine twintig bedrijven inhoudelijk op de herziening gereageerd. Dat is een flink aantal als je bedenkt dat er ruim 100 certificaathouders zijn.’

De verwachting is dat er rond de zomermaanden een definitieve BRL-tekst ligt. In het licht van de wettelijke verwijzing naar de BRL in het Drinkwaterbesluit, wordt op verzoek van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de BRL weer onder accreditatie gebracht. In dit verband zal de herziene BRL zo snel mogelijk aan de Raad van Accreditatie ter goedkeuring worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt de nieuwe BRL 6010 dit najaar bindend verklaard. In overleg met het ministerie zal een overgangsperiode worden vastgesteld waarbinnen alle certificaathouders aan de herziene BRL moeten gaan voldoen. (shutterstock.com)