Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd voor commentaar | Vakblad Legionella
903
post-template-default,single,single-post,postid-903,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Praktijkrichtlijn ‘Telling Legionella in water’ gepubliceerd voor commentaar

NEN heeft de Nederlandse praktijkrichtlijn ‘NPR 6278 – Water – Toelichting bij de telling van Legionella volgens NEN-EN-ISO 11731’, ter commentaar gepubliceerd. Deze richtlijn geeft ook aanwijzingen voor het nader identificeren van Legionella-kolonies die op grond van hun verschijningsvorm als verdacht worden gekarakteriseerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 september 2018 commentaar indienen.

De richtlijn, NPR 6278, behandelt een aantal onderwerpen ter toelichting op de beschreven methoden in NEN‐EN‐ISO 11731 voor de telling van Legionella in water. Deze praktijkrichtlijn behoort gebruikt te worden in combinatie met andere normen en richtlijnen, bijvoorbeeld NEN‐EN‐ISO 11731 en NEN 6254+C1.

Ter voorbereiding van het opstellen van deze NPR vond in 2017 de workshop ‘Legionella: van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731’ plaats. Een deel van de dag stond in het teken om scherper in beeld te krijgen welke onderwerpen uit NEN-EN-ISO 11731, volgens de workshopdeelnemers, verder toegelicht moesten worden in een NPR. De uitkomsten vormden de basis voor het opstellen van NPR 6278 door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’, onder leiding van drie co-projectleiders (Bureau de Wit-Eurofins, Kiwa Inspection & Testing en Vitens N.V.).