Nieuwe norm voor legionella detectie | Vakblad Legionella
332
post-template-default,single,single-post,postid-332,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Nieuwe norm voor legionella detectie

De nieuwe nieuwe internationale norm voor de telling van legionella in water, ‘NEN-EN-ISO 11731, vervangt een aantal bestaande normen. De nieuwe norm is van toepassing op verschillende watertypen, zoals drink-, industrie-, afval-, koel- en oppervlaktewater. De beschreven methoden kunnen ook worden gebruikt voor watergerelateerde omgevingen zoals biofilms en sediment.

De nieuwe norm beschrijft kweekmethoden voor detectie van legionella, en manieren om bacterieaantallen in watermonsters te kunnen schatten. Omdat niet alle legionellasoorten in een laboratorium op kweek kunnen worden gezet, kan de norm niet voor de detectie van alle soorten worden toegepast.
Nederland is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwe internationale norm; het Nederlandse norminstituut NEN voerde het secretariaat voor het project, en een teamleider van het Vitens-laboratorium fungeerde als projectleider over een groep internationale experts. In het voorwoord van NEN-EN-ISO 11731 staan de normaanpassingen die met betrekking tot monsternames gelden voor Nederland. De nieuwe norm vervangt op dit aspect de norm NEN 6265. Omdat in de ‘Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater‘ naar die norm wordt verwezen, verwacht NEN dat ook deze regeling nog wordt aangepast, waarschijnlijk in 2018.
Mogelijk organiseert NEN later dit jaar nog een symposium over de overgang van NEN 6265 naar NEN-EN-ISO 11731.

Bron: NEN