Ministerie Infrastructuur en Waterstaat legt verantwoordelijkheid bij AWZI's en lagere overheden | Vakblad Legionella
1361
post-template-default,single,single-post,postid-1361,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Ministerie Infrastructuur en Waterstaat legt verantwoordelijkheid bij AWZI’s en lagere overheden

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) legt de verantwoordelijkheid rond legionela bij afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) bij lagere overheden en de AWZI’s zelf. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

“De uitvoering van legionellapreventie bij AWZI’s is primair de verantwoordelijkheid van de betreffende waterschappen en bedrijven. Daarbij bieden de drie rapporten die het RIVM daarover inmiddels heeft uitgebracht voor hen veel informatie, aanknopingspunten, aanbevelingen en adviezen. Het is nu aan hen om op basis daarvan maatregelen te nemen, en waar nodig nader onderzoek uit te (laten) voeren”, schrijft ze aan het parlement.

Ze is overtuigd dat deze verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk wordt opgepakt en verwijst naar een bericht van de VEMW (belangenbehartiger van zakelijke energie- en watergebruikers). Dat VEMW ziet een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd in het vervolgtraject. Momenteel werkt VEMW aan een plan van aanpak gericht op de uitvoering van een vervolgonderzoek binnen de achterban.

Handhaving
Er komen geen nieuwe maatregelen, geeft Van Nieuwenhuizen aan. Ze verwijst naar de RIVM-rapporten en de inventarisatie door de Omgevingsdiensten die zijn gemaakt. “Hiermee geef ik andere overheden een handvat om legionellose aan te pakken. Het is de verantwoordelijkheid van de betreffende bedrijven en waterschappen om het risico op legionellabesmetting, dat hun AWZI mogelijk vormt, te verminderen. Bij het bepalen en het uitvoeren van de preventieve maatregelen kunnen zij veel nut hebben van het RIVM-rapport 2019–094. Ook bij toezicht en handhaving, uitgevoerd door omgevingsdiensten in opdracht van de bevoegde gezagen (provincies en gemeenten) kan dit rapport van nut zijn.”

Zelfs aan informatievoorziening verandert niets. De informatievoorziening richting burgers is een verantwoordelijkheid van de bevoegde gezagen (provincies en gemeenten), volgens de minister. Dit geldt evenzeer voor de informatievoorziening richting de exploitanten van de AWZI’s en de medeo- verheden.

“Het is aan de waterschappen en bedrijven met AWZI’s zelf om te bepalen welke preventieve maatregelen worden genomen. Elke situatie is anders en de keuze van de preventieve maatregelen is maatwerk. Bij die afweging kunnen de aanbevelingen uit rapport 2019–094 van nut zijn. De omgevings- diensten zien hier – in opdracht van provincies en gemeenten – op toe en kunnen indien nodig handhavend optreden.” [Beeld: Shutterstock.com]