Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga wil prioritair/niet-prioritair opnieuw vaststellen | Vakblad Legionella
1438
post-template-default,single,single-post,postid-1438,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga wil prioritair/niet-prioritair opnieuw vaststellen

“We moeten opnieuw vaststellen welke gebouwen wij als prioritair en niet-prioritair beschouwen. Dat moeten we dus ook langs de Europese richtlijn leggen”. Dat zei minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga van Infrastructuur en Waterstaat tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer.

Er zijn in Nederland volgens de minister zo’n 19.000 prioritaire en 600.000 niet-prioritaire locaties. Het is volgens haar van belang om dat onderscheid te maken om op die manier mankracht, geld en eventuele biociden op een effectieve manier in te zetten. Daar zit de crux. “In de nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn, die de komende jaren in heel Europa moet worden geïmplementeerd, wordt voor legionellapreventie onderscheid gemaakt tussen prioritair en niet-prioritair. Wij zijn in dezen dus de voorloper. Als andere landen dat nog niet doen, moeten ze dat nu dus ook gaan doen op basis van die Europese Drinkwaterrichtlijn.”

Ultraviolet
Tijdens het overleg was er ook aandacht voor koper-zilverionisatie. 50Plus-Kamerlid Van Brenk gaf aan: “Wat je er niet in stopt, hoef je er ook niet uit te halen, dus ik begrijp dat je kritisch bent om iets tot een prioritair gebouw te verklaren, want dan moet er veel. Ik vraag nog een keer indringend de aandacht voor nieuwe, andere methodieken waar dat niet bij hoeft. Er zijn andere methodieken waar je niet iets hoeft toe te voegen. Ik noem het ultraviolet in de ionisatiestaafjes en noem maar op.”

Minister Van Nieuwenhuizen-Wijbenga reageerde: “Biociden als koper-zilverionisatie hebben negatieve effecten op het milieu. Daarom wil ik niet dat dat zomaar overal wordt toegepast. Het mag alleen op prioritaire locaties. Vandaar dat Nederland dit onderscheid maakt. Het is natuurlijk heel belangrijk om legionella te bestrijden, maar omdat dat consequenties kan hebben voor het milieu, moet je het vooral niet via biociden doen op die plekken waar het niet nodig is.”

Studies
Leo de Zeeuw, directeur van Holland Water en voorvechter van legionella-bestrijding met onder andere koper-zilverionisatie, is verbaasd over de reactie van de minister. “Wat de Minister stelt met betrekking tot het milieu is onjuist! Wanneer ze spreekt over de schadelijkheid van koper- en zilverionisatie gaat ze er van uit dat het afvalwater rechtstreeks (dus ongezuiverd) op het oppervlaktewater wordt geloosd. Dit is natuurlijk niet het geval. De koper- en zilverionen komen via het riool altijd bij de waterzuiveringen terecht en daar wordt het er voor vrijwel 100% uitgehaald. Studies tonen dit ook aan.”

Scheiding
Niet alleen de kwaliteit van drinkwater is volgens hem in Nederland zeer goed maar ook de kwaliteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties is top. Het Ctgb heeft niet voor niets de techniek, mits goed toegepast, toegelaten. De scheiding tussen ‘prioritaire’ en ‘niet-prioritaire’ gebouwen is zeer arbitrair. Waarom mag een gevangenis of een tankstation waar legionellaproblemen spelen die met zogenaamde preventieve maatregelen niet zijn op te lossen wel voor ons systeem kiezen en een sporthal, winkelcentrum, kantoor of industrieel complex niet?

“Doordat er vaak geen brononderzoek wordt gedaan kan de minister niet zo maar stellen dat geen verband bestaat tussen legionellabesmettingen en (bijvoorbeeld) sporthallen. Het is feitelijk heel simpel, legionella maakt geen onderscheidt in gebouwen waarom dan de wet- en regelgeving wel? Wij denken dat de scheiding tussen ‘prioritaire’ en ‘niet-prioritaire’ gebouwen vooral door de politiek is ingegeven.”

Ook overheden bezitten veel gebouwen (denk bijv. aan kantoren en sporthallen) die nu als niet-prioritair worden aangemerkt en derhalve een veel minder strikt regime kennen waar het gaat om legionellabeheer. De Zeeuw: “De Minister zegt letterlijk ‘….dus ik begrijp dat je kritisch bent om iets tot een prioritair gebouw te verklaren, want dan moet er veel’. Het simpele feit dat je ‘veel’ moet zou je toch nooit van de verplichting mogen ontslaan dat je doet wat nodig is om zieken en/of doden te voorkomen?”

Serieus nemen
“Hiernaast is het zo dat een gemiddelde gebouweigenaar geen geld uitgeeft aan niet zinvolle maatregelen. Of deze nu preventief bedoeld zijn om bedoeld om legionella daadwerkelijk te bestrijden. Door een paar simpele aanpassingen in de wet- en regelgeving kan er veel leed worden voorkomen en kan de regeldruk enorm worden verlaagd. Na 20 jaar legionellabeleid is wel duidelijk wat wel en wat niet werkt en wat wel en wat niet veilig is”, aldus De Zeeuw.

Het aantal legionellagevallen in Nederland neemt nog steeds ieder jaar toe en dat is niet te ontkennen. Dit betekent dus in onze beleving dat we met elkaar (politiek en de branche) moeten zorgen dat dit verbetert. “We hebben in Nederland perfect drinkwater tot aan de watermeter maar daarna gaat het in veel gebouwen fout. Wanneer er moderne en milieuvriendelijk technieken zijn om hier een oplossing te brengen dienen deze in onze beleving ten alle tijden serieus te worden genomen.” [Beeld: Arenda Oomen]