Minister neemt maatregelen om ouderen beter te beschermen tegen legionella | Vakblad Legionella
1034
post-template-default,single,single-post,postid-1034,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Minister neemt maatregelen om ouderen beter te beschermen tegen legionella

Verzorg- en verpleeghuizen die omgevormd zijn tot woonzorgcentra  krijgen de hoogste beschermingsstatus tegen legionella weer terug. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen in een Kamerbrief naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending ‘De jacht op legionella’. In de brief erkent ze dat veel kwetsbare ouderen onvoldoende beschermd zijn tegen legionella.

In die uitzending was te zien dat veel verzorgingshuizen worden omgevormd tot een serviceflat of seniorencomplex waar ouderen formeel zelfstandig wonen en zorg aan huis krijgen. De overheid stuurt er namelijk op aan dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Deze landelijke trend heeft een keerzijde: de gebouwen verliezen hun zogeheten prioritaire status.

Hoge boetes
Dit betekent dat ze niet meer de hoogste bescherming tegen legionella krijgen en het bijbehorende protocol verliezen. Gebouweigenaren werden gedwongen de zogeheten koper-/zilver installatie in te leveren. Zo’n installatie beschermt kwetsbare ouderen beter tegen legionella. In de ZEMBLA-uitzending is te zien dat de Inspectie Leefomgeving en Transport hoge boetes oplegt, wanneer de gebouweigenaren de installatie niet weghalen.

Wanneer de installatie is verwijderd, lopen de kwetsbare bewoners volgens het RIVM meer risico op legionellose, de gevreesde veteranenziekte. Juist onder ouderen stijgt de laatste jaren het aantal ziektegevallen door legionella.

Minister Cora van Nieuwenhuizen belooft de Tweede Kamer nu dat ze deze situatie gaat veranderen. Ze zet nieuwe regelgeving in gang waarbij “legionellapreventie bij ‘zorgwoningen’ waar continu medische zorg wordt verleend wel wenselijk wordt geacht.” De zorgwoningen komen weer terug op de lijst met prioritaire locaties.

Omdat er veel verschillende woonvormen bestaan voor ouderen geeft de minister het RIVM de opdracht om samen met betrokken ministeries te bekijken of er voor dit grijze gebied een werkbaar onderscheid in woonvormen te maken is. “Dit zou ertoe kunnen leiden dat op termijn de lijst met prioritaire locaties verder wordt uitgebreid.” (Foto: Nick van Ormondt)