Meer gevallen van veteranenziekte in Nederland | Vakblad Legionella
411
post-template-default,single,single-post,postid-411,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Meer gevallen van veteranenziekte in Nederland

De afgelopen jaren is het aantal Nederlanders dat de veteranenziekte heeft opgelopen langzaam maar zeker gegroeid, zo blijkt uit de meest actuele cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2016 werd een recordaantal van 342 ziektegevallen geregistreerd; daarbij gaat het louter om Nederlanders die de ziekte in eigen land hebben opgelopen. Voor 20 Nederlanders had de veteranenziekte in dit jaar een fatale afloop.

Als naar het totaal aantal Nederlanders met veteranenziekte wordt gekeken, en dus ook besmettingen worden meegerekend die in het buitenland zijn opgelopen, ging het in 2016 om 464 gevallen. Dat is minder dan in het ‘recordjaar’ 2010, maar in dat jaar werden relatief veel Nederlanders besmet in het buitenland. Het aantal in Nederland zelf opgelopen besmettingen blijkt in 2016 iets hoger dan in 2010 het geval was. Ook in dat jaar lag het aantal in Nederland opgelopen besmettingen overigens boven de 300. Dit hoge aantal wordt toegeschreven aan een natte en warme zomer; klimatologische omstandigheden waarin de legionellabacterie zich gemakkelijk vermeerdert. Waarom het aantal in Nederland opgelopen gevallen in 2016 een nieuwe recordwaarde heeft bereikt weet het RIVM niet. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat de methoden om legionellabesmetting te detecteren is verbeterd, maar dat is onvoldoende om de volledige toename te verklaren.

Aantal gevallen van in Nederland opgelopen veteranenziekte
• 2014: 214
• 2015: 273
• 2016: 342

De voorlopige cijfers van 2017 zijn tot nu toe op of boven het gemiddelde. In de eerste maanden van het huidige jaar is het aantal besmettingsgevallen ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de afgelopen jaren. De meeste gevallen zijn tot nu toe gedetecteerd in Noord-Brabant, zo blijkt uit de Atlas Infectieziekten.