Legionellapreventie op TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken | Vakblad Legionella
1115
post-template-default,single,single-post,postid-1115,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Legionellapreventie op TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken

Op verzoek van het Ministerie van I & W is de BRL 6010 voor het procescertificaat voor legionellarisicoanalyses en –beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties geactualiseerd. De nieuwe versie van de BRL geeft invulling aan het aantoonbaar zijn van de vakbekwaamheid van de bij de BRL betrokken personen. Dit heeft er toe geleid dat er een diploma-eis is opgenomen in de nieuwe versie van de BRL.

Daarnaast zijn aanvullende eisen en/of meer expliciete eisen gesteld ten aanzien van een eenduidiger vorm en inhoud van de risicoanalyse en beheersplan, de communicatie met opdrachtgevers en de technische kennis over legionellapreventie.  Over deze en andere  veranderingen met betrekking tot legionellapreventie spreekt Monique Bastmeijer (bestuurslid Stichting Veteranenziekte en lid examencommissie BRL 6010) tijdens het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat op 17 juni plaatsvindt in het Flint theater in Amersfoort.  Zij werpt ook nog een blik in de toekomst.  

Warmtapwater
Ir. Hans van Wolferen gaat tijdens het congres in op de vraag of het verlagen van de eisen aan de warmtapwatertemperatuur, een goed idee is.  Er zijn nieuwe inzichten over het inregelen van warmtapwatercirculatiesystemen waarmee temperatuur- en comfortklachten kunnen worden voorkomen.  Daarover spreekt  ir. Michiel van Bruggen, rapporteur van de TVVL voorstudie ST-46. Ir. Bram Hillebrand (rapporteur van de TVVL voorstudie ST-45) legt uit hoe je onder andere  warmtapwatersystemen in hotels dimensioneer tot op kamerniveau. 

Gebouwriolering
Tijdens het  congres overhandigt  Doekle Terpstra (voorzitter Techniek Nederland) namens het NEN en ISSO officieel de geactualiseerde voorschriften en richtlijnen voor  riolering van bouwwerken  aan Parlementariër  Jessica van Eijs.  Sinds 2017 zit zij in de Tweede Kamer (D66) en heeft daar de portefeuille van o.a. wonen, milieu, ruimtelijke ordening en innovatie. Van Eijs studeerde bouwkunde aan de TU Eindhoven. Op het congres geeft ing. Nick Post, lid van de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering, een toelichting op de geactualiseerde norm  NEN 3215 over gebouwriolering en buitenriolering binnen het perceel en over de aangepaste richtlijnen in de ISSO-publicatie NTR 3216 voor de riolering van bouwwerken.   Ing. Eric van der Blom, voorzitter van de NEN/ISSO-commissie Gebouwriolering, bespreekt of we als gevolg van de klimaatverandering  anders moeten gaan denken over hemelwaterafvoeren. 

Meer informatie over  het congres is te vinden op  www.tvvl.nl/bijeenkomsten/bijeenkomsten