Legionella in Hardenbergse 'probleemschool' De Matrix | Vakblad Legionella
1415
post-template-default,single,single-post,postid-1415,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Legionella in Hardenbergse ‘probleemschool’ De Matrix

De bredeschool De Matrix in Hardenberg kampt met legionella en schimmelvorming. De gemeente moet bijna tweehonderdduizend euro uittrekken voor het oplossen van de problemen, meldt De Stentor.

 

Eerst was de klimaatbeheersing slecht, nu lekken het dak en de toiletten, en zit er legionella in de waterleiding. Onderzoek wijst uit dat het dak boven een gebouwdeel niet goed is aangelegd. Regenwater kan door twee grote scheuren het isolatiemateriaal in het dak bereiken. Daardoor is een oppervlakte van circa 100 vierkante meter aan isolatiepakket verzadigd met water. Er zit niks anders op dit gedeelte, of misschien wel het hele dak van het gebouwdeel, te slopen.

Het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders wil dat de gebreken zo snel mogelijk worden hersteld. Na lekkage bij een toiletgroep liet de gemeente alle toiletten in het pand inspecteren. Het bleek dat de aansluitingen bij 28 wc’s niet in orde waren. Het leidde al tot schade aan de marmoleum-vloerbedekking.

Daarnaast zijn hoge concentraties legionella in de koudwaterleiding aan het licht gekomen. De waterleiding komt op een aantal plaatsen in contact met de vloerverwarming, waardoor het water opwarmt en legionella zich kan ontwikkelen. Het zou gaan om een niet-gevaarlijke variant van de bacterie.

Bredeschool De Matrix werd in 2007 in gebruik genomen. De klimaatbeheersing bleek al direct zo slecht, dat het aangepast moest worden. Het euvel zou het gevolg zijn geweest van de bezuinigingen die de gemeente moest toepassen, nadat de bouw veel duurder uitpakte dan gedacht. De aannemer ging kort na de oplevering failliet, waardoor de herstelwerkzaamheden door een andere aannemer werden uitgevoerd. De Matrix biedt onderdak aan twee basisscholen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en twee gymzalen. Ook zijn er een fysiotherapiepraktijk en een logopedist gehuisvest.

[beeld Google Maps]