Koper-zilver-ionisatie in België nu ook toepasbaar bij verzinkte leidingen | Vakblad Legionella
1241
post-template-default,single,single-post,postid-1241,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Koper-zilver-ionisatie in België nu ook toepasbaar bij verzinkte leidingen

Het is vanaf nu in België ook toegestaan op locaties waar verzinkt staal werd toegepast, het Bifipro systeem van Holland Water in te zetten bij het bestrijden van biofilm en Legionella. Tot nu toe was hiervoor in de toelating van Holland Water op de Belgische markt een verbodsbepaling opgenomen. Minister Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) heeft deze bepaling nu echter geschrapt.

In België is in het verleden veel gebruik gemaakt van verzinkte stalen leidingen, in de volksmond ook wel ‘galva’ genoemd. Dat het Bifipro systeem van Holland Water hier geen negatieve invloed op had was in de praktijk al vaak bewezen. Door echter een passage in de Belgische toelating was de inzet van het systeem bij gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van verzinkte leidingen feitelijk gelimiteerd.

De afgelopen vijftien jaar heeft Holland Water in verschillende landen veel ervaring opgedaan met het Bifipro systeem en bleek keer op keer dat eventueel aanwezige corrosie niet werd veroorzaakt door het toevoegen van de koper- en zilverionen. Het tegendeel was regelmatig het geval; de corrosie nam juist af.

De afgelopen twee jaar heeft Holland Water in samenwerking met een spin-off van de Katholieke Universiteit Leuven (België) en KWA Bedrijfsadviseurs (Nederland) een wetenschappelijke studie naar het fenomeen van corrosie onder invloed van de Bifipro uitgevoerd. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat er geen significante invloed merkbaar was. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in een rapport dat is ingediend bij de Hoge Gezondheidsraad. Een speciaal hiervoor samengestelde commissie heeft de resultaten bestudeerd en onderschreef unaniem de conclusies uit het rapport.

Op basis hiervan heeft Minister Vandeurzen op 12 september 2019 de verbodsbepaling uit het Ministerieel Besluit van 15 oktober 2014 geschrapt. “Dit is uniek”, zegt Leo de Zeeuw, algemeen directeur van Holland Water. “Nog nimmer in de Belgische geschiedenis is het voorgekomen, dat een verbodsbepaling uit een Ministerieel Besluit werd geschrapt.”

Behalve dat dit een uniek gegeven is, biedt dit besluit vooral kansen en mogelijkheden voor locatie-eigenaren van wie de leidinginstallatie deels of geheel uit verzinkt materiaal bestaat. “Dit zijn immers juist vaak locaties waar biofilm- en/of Legionella-ontwikkeling een rol spelen. IJzer werkt vaak als extra voedingsbron voor bacteriën”, aldus De Zeeuw. “Ook worden op dergelijke locaties vaak middelen, ook chemische, toegepast die de corrosieproblematiek extra doen toenemen.” De algemeen directeur van Holland Water is verheugd over de maatregel van de minister. “Wij zijn er fier op dit resultaat te hebben bereikt en hopen hiermee in België nog meer locaties te kunnen voorzien van veilig water.”  (Foto: shutterstock.com)