ISSO wil dat minister inzet op bewustwording bij Legionella- preventie | Vakblad Legionella
710
post-template-default,single,single-post,postid-710,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

ISSO wil dat minister inzet op bewustwording bij Legionella- preventie

In antwoord op vragen van CDA-kamerlid Ronnes stelt minister Ollengren van Binnenlandse Zaken dat zij veel verwacht van de recent uitgebrachte CUR-Aanbeveling, als het gaat om Legionellapreventie. Voor ISSO is dit onvoldoende. De voorschriften in de nieuwe CUR-Aanbeveling zijn al jaren beschikbaar in de integrale ISSO/SBR Publicatie 811. “Het is veel belangrijker om bewustwordingscampagnes voor de vakwereld te starten. Het probleem is dat architect en aannemer bij drinkwaterinstallaties al snel denken: ‘oh, dat is de taak van de installateur.’ Maar dat is niet zo”, zegt Irene van Veelen, Legionellaspecialist bij ISSO.

In de afgelopen maanden ontstond naar aanleiding van ISSO-onderzoek veel publiciteit rondom de gevaren van Legionellabesmetting. De media berichtten onder meer dat er jaarlijks enkele tientallen onnodige doden vallen door onderschatting van de gevaren door legionellabesmetting bij de aanleg van drinkinstallaties. De minister meldt, terecht, dat er ook andere besmettingsbronnen zijn dan een drinkwaterinstallatie, zoals whirlpools en natte koeltorens. Niet alle sterfte aan legionella kan volgens haar worden toegeschreven aan drinkwaterinstallaties. Zij vindt om die reden dat er onvoldoende onderbouwing is voor de stelling dat er jaarlijks enkele tientallen onnodige doden vallen door onderschatting van de gevaren bij de aanleg van drinkwaterinstallaties.

Aandacht voor bronopsporing
“ISSO heeft het verband tussen tientallen doden en de leidingwaterinstallaties als bron niet als feit gepresenteerd, maar onbedoeld is dit wel in de media terechtgekomen en vervolgens door diverse partijen steeds herhaald”, aldus Irene van Veelen. Wel vindt ISSO dat er meer aandacht moet komen voor bronopsporing, zodat duidelijker wordt waar de grootste gevaren schuilen. Minister Ollongren is het, zo blijkt uit haar antwoord, met ISSO eens dat een goed ontwerp en correcte aanleg van de drinkwaterinstallatie belangrijk is om groei van Legionella in drinkwater te voorkomen. Maar voor maatregelen verwijst zij naar de subsidie die haar ambtsvoorganger al heeft verleend voor het opstellen van een CUR-Aanbeveling, specifiek gericht op het legionellaveilig ontwerpen van gebouwen.

Legionellavrij ontwerpen
Irene van Veelen van ISSO verwacht echter weinig impact van de nieuwe CUR-Aanbeveling. “We hebben al sinds 2011 de integrale ISSO/SBR Publicatie 811, waar in de toelichting op het Bouwbesluit, artikel 6.12, ook naar wordt verwezen. Die publicatie besteedt al uitgebreid aandacht aan legionellavrij ontwerpen. De nieuwe CUR-aanbeveling 120, waaraan ik overigens heb meegewerkt, is een nieuwe vertaling hiervan. Denk aan het voorkomen van ‘hot spots’ en het realiseren van koude en warme zones. Ik verwacht daarom niet dat de nieuwe CUR-Aanbeveling nu ineens zaken gaat veranderen, zoals de minister aangeeft. Uit het feit dat we nauwelijks aannemers en architecten bereid konden vinden om onze enquête in te vullen, blijkt wel dat het onderwerp bij deze groep niet leeft”.

Geld voor bewustwordingscampagnes
“Het Rijk kan beter middelen vrijmaken om bewustwordingscampagnes op touw te zetten waarin de vakwereld wordt gewezen op de relevante passages in het Bouwbesluit en de geldende richtlijnen”, zegt Van Veelen. “Het probleem is dat de architect en aannemer bij drinkwater al snel denken: ‘oh dat is de taak van de installateur. Terwijl een goede drinkwaterinstallatie juist in grote mate afhankelijk is van hun ontwerp en uitvoering. Het gaat per slot van rekening om een integraal ontwerp. Daar zou het Rijk bij de betrokken vakdisciplines meer op moeten wijzen. Daarnaast ligt er een rol voor de gemeenten, die bij het controleren van ontwerpen meer aandacht moeten besteden aan koude zones voor de drinkwaterinstallatie. Ik zal namens ISSO bij het ministerie onze kritische kanttekeningen doorgeven.” Uiteraard geeft ISSO ook zelf een vervolg aan de uitkomsten van de enquête. Dit doet het Kennisinstituut door de komende jaren in te zetten op beter leesbare en toegankelijkere informatievoorziening, ook voor architecten en aannemers. ISSO zoekt daarom nadrukkelijk ook het contact met deze doelgroep.