ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs | Vakblad Legionella
813
post-template-default,single,single-post,postid-813,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

ISSO introduceert LegionellaScan voor eigenaren en adviseurs

Op woensdagmiddag 14 maart introduceert ISSO, Kennisinstituut bouw- en installatietechniek, de LegionellaScan. De lancering vindt plaats op de stand van Envaqua tijdens de beurs Aqua Nederland in Gorinchem. Met de LegionellaScan kunnen eigenaren en beheerders van collectieve leidingwaterinstallaties in gebouwen stap voor stap ontdekken of zij de juiste maatregelen treffen, en of zij aan de voor hen geldende, wettelijke regelgeving voldoen.

“Voor gebouweigenaren en -beheerders is het nog altijd erg lastig om exact te weten welke wetgeving van toepassing is en welke regels zij moeten naleven. Met de LegionellaScan hebben wij een hulpmiddel ontwikkeld dat stap voor stap duidelijk maakt aan welke regels, en op welke wijze, je moet voldoen”, vertelt Irene van Veelen, projectcoördinator en sanitair specialist bij ISSO. De LegionellaScan is tot stand gekomen in een gezamenlijk project van ISSO, Imiq Advies en Holland Water. De digitale tool is mede ontwikkeld naar aanleiding van een breed opgezet onderzoek dat ISSO vorig jaar onder gebouweigenaren en beheerders heeft uitgevoerd. Daarin gaf driekwart van de respondenten aan op een bepaald moment een legionellabesmetting in de installaties te hebben gehad.

Gebrek aan duidelijkheid
“Het is geen onwil bij eigenaren en beheerders, maar de reden dat er nog zoveel fout gaat in de uitvoering van Legionellapreventie, heeft gedeeltelijk te maken met het gebrek aan duidelijkheid. Het is lastig om exact te weten waaraan je moet voldoen. Adviseurs zouden de eigenaren daarbij moeten helpen, maar ook zij doorzien vaak niet de volledige reikwijdte van de regelgeving. Met de LegionellaScan krijgen eigenaren dat inzicht, maar het kan ook adviseurs helpen om hun klanten een objectief overzicht te geven van de verplichtingen en maatregelen die noodzakelijk zijn”, vertelt Irene van Veelen.

Gratis via de Kennisbank
De LegionellaScan is, na eenmalige registratie, gratis beschikbaar in de ISSO-KennisBank via kennisbank.isso.nl. De scan bestaat uit een digitale, stapsgewijze aanpak waarbij de gebruiker, vraag voor vraag, meegenomen wordt door de regels en benodigde maatregelen. De scan start met de vraag onder welke categorie de locatie van de gebruiker valt. Dit bepaalt of er sprake is van een zogenoemde ‘prioritaire locatie’ en welke voorschriften van toepassing zijn. Vervolgens volgt een vraag of er al een risicoanalyse van de leidingwaterinstallatie is gemaakt door een BRL6010-gecertificeerd adviesbureau. Daarna gaat de scan verder met inhoudelijke vragen over de installatie en de aanpassingen die er zijn gedaan. Of juist niet zijn gedaan. Onder elke vraag biedt de scan een korte, inhoudelijke toelichting die het beantwoorden van de vraag eenvoudiger maakt, met een verwijzing naar de wetgeving. Het resultaat van de scan geeft uiteindelijk aan welke vorm van beheer wel of niet mogelijk en noodzakelijk is.

Collectieve leidingwatersystemen
“Met de LegionellaScan focussen we nu op eigenaren en beheerders van collectieve waterleidingsystemen. Dan gaat het over ziekenhuizen, zorginstellingen, asielzoekerscentra en gevangenissen, zwembaden met sauna’s, hotels, bed & breakfast, kampeerterreinen, wegrestaurants met douches en jachthavens. Vanzelfsprekend kunnen ook andere eigenaren, die vermoeden dat zij iets aan legionellapreventie moeten doen, de scan uitvoeren”, vertelt Irene van Veelen. “De scan is niet bedoeld voor bedrijven met een koeltoren. Het is niet uitgesloten dat we daarvoor in de toekomst ook een dergelijke scan maken, maar deze uitvoering is daarvoor niet geschikt.”

Waardevolle inzichten
Als de scan volledig is doorlopen, kunnen de gebruikers van de tool een rapport afdrukken. Dit geeft hen een goede indicatie van de status van hun systeem in relatie tot de bescherming tegen legionella. “Mensen kunnen de scan volledig anoniem invullen, ondanks de registratie”, benadrukt Irene van Veelen. “Voor ons is het van belang dat we weten met welke type eindgebruiker we te maken hebben, en daarnaast hoe en hoe vaak de scan wordt ingevuld. Die informatie kunnen we dan weer gebruiken om de scan te verbeteren en om gerichte informatiecampagnes op te zetten om specifieke doelgroepen beter te informeren. Dat is namelijk een van de actiepunten die we, naar aanleiding van ons onderzoek vorig jaar, hoog op de agenda hebben gezet. De gegevens die ISSO opslaat, zijn echter niet herleidbaar naar de individuele eindgebruiker. Dat zou de bereidheid om de scan te gebruiken enorm verminderen vanwege de gevoeligheid van de informatie.”