Internationaal symposium over sanitatie en waterleidinginstallaties | Vakblad Legionella
494
post-template-default,single,single-post,postid-494,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Internationaal symposium over sanitatie en waterleidinginstallaties

Op 23 augustus 2017 opent oud-minister van milieu Jacqueline Cramer het internationale symposium ‘Water Supply and Drainage for Buildings’ in Haarlem. Dit symposium heeft als doel kennis uit te wisselen over het in stand houden van de kwaliteit van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in gebouwen.

Jacqueline Cramer was als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nauw betrokken bij veilige leidingwaterinstallaties. Het in augustus 2007 door de installatiesector aan haar aangeboden actieplan leidde tot een brief van Cramer aan de Tweede kamer, waarin zij haar zorg uitsprak over de kennis van installateurs op het vlak van voorschriften en richtlijnen. “Cramer is daarmee de uitgelezen persoon om dit internationale symposium te openen”, aldus de organisatie van het evenement.

Alternatieven voor rioleringssystemen
Op het symposium is er onder andere aandacht voor de resultaten van onderzoek naar het transportmechanisme van vaste afvalstoffen in ongewijzigde en aangepaste rioleringssystemen. Zowel minder spoelwater vanuit closets, als de zelfreinigende prestatie van die rioleringen bij verdere waterbesparende praktijken speelden hierin een rol. Ook zijn de mogelijkheden van alternatieve concepten voor rioleringssystemen met geringe spoelwaterhoeveelheden onderzocht.

Zorgen over hygiëne watersystemen
Door klimaatverandering komt wereldwijd zowel de beschikbaarheid van voldoende water als de kwaliteit van het beschikbare water als bron voor drinkwater onder druk te staan. De bewustwording hiervan zorgt ervoor dat er steeds vaker initiatieven zijn op het gebied van alternatieve bronnen (hemelwater en grijs water) voor al (dan niet drink)waterlevering aan sanitaire toestellen. Parallel daaraan worden op bestaande locaties sanitaire toestellen vervangen door waterzuinige uitvoeringen. Over het toepassen van waterzuinige toestellen, zoals waterbesparende kranen en douches, aangesloten op bestaande waterleiding- en rioleringsinstallaties, uiten deskundigen hun bezorgdheid. Zij vrezen voor oncontroleerbare situaties bij het in stand houden van een voor de volksgezondheid voldoende hygiënische en veilige situatie.

Onderzoek naar dimensionering waterleidinginstallaties
Zorgen zijn er ook over de afstemming tussen de grootte van de waterleidinginstallaties en de werkelijke verbruiken die daaruit worden afgenomen. De bestaande rekenmethoden leiden tot overdimensionering van waterleidingsystemen. Naast een verslechtering van de waterkwaliteit kan dit een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid en energie-efficiëntie van de warmtapwatervoorziening. Tijdens het symposium worden onderzoeksresultaten uit verschillende landen gepresenteerd en nieuwe rekenmethoden voorgesteld.

Informatie over symposium
Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier de website van het symposium. Het symposium vindt plaats van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 augustus aanstaande, in Haarlem.