Holland Water pleit voor grondig onderzoek naar legionellabeleid | Vakblad Legionella
525
post-template-default,single,single-post,postid-525,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Holland Water pleit voor grondig onderzoek naar legionellabeleid

Holland Water, expert in legionellabestrijding, vindt dat het beleid van de laatste jaren in Nederland op het gebied van preventie en bestrijding van legionellabesmetting grondig moet worden onderzocht. Aanleiding vormen onderzoeken van het RIVM en het ISSO, kennisinstituut voor installatietechniek, naar het aantal besmettingen en de oorzaken daarvan.

Vorig jaar raakten 324 mensen besmet met de legionellabacterie, tegenover 273 slachtoffers in 2015, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Jaarlijks overlijden twintig tot dertig personen aan de gevolgen van legionellabesmetting. Volgens het ISSO ligt de oorzaak in het onvoldoende naleven van de bestaande wet- en regelgeving door ontwerpers, bouwbedrijven, installateurs  en beheerders van risicovolle installaties.

‘Belangenverstrengeling’
Algemeen directeur Leo de Zeeuw van Holland Water kan zich helemaal vinden in de conclusies van ISSO. “Ze bevestigen wat wij al jarenlang roepen”, zegt hij. “In de laatste vijftien jaar is in Nederland een markt ontstaan waarbij het oplossen van het feitelijke probleem lang niet altijd prioriteit heeft. In veel gevallen is er een sterke verwevenheid tussen adviseurs, installatiebedrijven en leveranciers”, aldus De Zeeuw. “Door belangenverstrengeling wordt dikwijls het belang van de eindgebruiker niet voorop gesteld.”

Ondermaatse controle
Hij bevestigt de conclusie van het ISSO, dat de Legionellaveiligheid in Nederland nog veel te wensen over laat doordat de markt zich onvoldoende aan de veiligheidsregels houdt. “Dat wordt ook in de hand gewerkt doordat het toezicht en de controle van de overheid en certificerende instanties onder de maat is. Bovendien prevaleren ook daar commerciële belangen vaak boven het belang van de eindgebruiker,” aldus de directeur van Holland Water. “De conclusie dat er – met alle gevolgen van dien – te weinig rekening wordt gehouden met de voorschriften, verrast mij dan ook geenszins. Maar de situatie is nu zodanig nijpend, dat er echt moet worden ingegrepen, te beginnen met een grondig onderzoek.”

Foto: Shutterstock.com