Steeds meer Europeanen besmet in Dubai | Vakblad Legionella
195
post-template-default,single,single-post,postid-195,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Steeds meer Europeanen besmet in Dubai

De afgelopen maanden hebben minstens 50 Europeanen tijdens een bezoek aan Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) legionellabesmetting opgelopen. Dit blijkt uit data van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDE). In oktober en november van het afgelopen jaar is het aantal besmettingen in de stad verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode in de jaren ervoor. Voor het ECDE was het eind 2016 reden om een risico-analyse uit te voeren. Omdat het aantal legionellagevallen sindsdien bleef stijgen, is die analyse onlangs nog twee keer van een update voorzien. Uit data in de meest recent (april 2017) geactualiseerde versie blijkt dat ook in februari 2017 het aantal besmettingen aanzienlijk hoger was dan in de dezelfde maand in 2014, 2015 en 2016.

Aantal ziektegevallen
Tussen oktober 2016 en april 2017 zijn in totaal 50 zogeheten TALD-besmettingen (travel-associated Legionnaires’ disease) vastgesteld bij Europeanen die twee tot tien dagen voor hun ziekteverschijnselen in Dubai zijn geweest, en de ziekte daar dus naar zeer grote waarschijnlijkheid hebben opgelopen. De grootste groep onder de getroffen reizigers betreft Britten (24), maar er zijn ook 5 Nederlandse gevallen gemeld. Van de in totaal 50 besmettingen – waarvan er 1 inmiddels fataal is gebleken – worden er 45 gerelateerd aan verblijf in een ‘commerciële accommodatie’ (hotel) en 5 aan ‘privé-accommodaties’.
Overigens geven de opstellers van de analyse aan dat het daadwerkelijk aantal in Dubai opgelopen legionellabesmettingen ´waarschijnlijk hoger is’. Doorgaans duurt het ongeveer twee weken voordat een medisch vastgestelde besmetting wordt geregistreerd bij ELSDNet, het European Legionnaires’ Disease Surveillance Network dat door de ECDE is opgezet.

Onderzoek door autoriteiten
De overheid van de Verenigde Arabische Emiraten heeft inmiddels onderzoek verricht in hotels waar de betreffende gasten verbleven. Uit metingen zou daarbij blijken dat het aantal legionellabacteriekolonies in alle onderzochte watersystemen onder de grenswaarde van 1.000 cfu/liter (colony forming units) blijft. Dit is dezelfde grenswaarde als die in Europese richtlijnen wordt gehanteerd.


Het aantal TALD-patiënten met een verblijfsgeschiedenis in Dubai.
– Grijs: gemiddeld aantal patiënten in 2014-2015
– Groen: gemeld aantal patiënten in 2016
– Blauw: gemeld aantal patiënten eerste maanden 2017