Enorme toename legionellabesmettingen in Verenigde Staten | Vakblad Legionella
315
post-template-default,single,single-post,postid-315,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Enorme toename legionellabesmettingen in Verenigde Staten

Uit recente cijfers van het Centre for Disease Control and Prevention (CDC) blijkt dat het aantal geregistreerde gevallen van veteranenziekte in de Verenigde Staten de afgelopen 14 jaar fors is toegenomen. In 2000 werden nog 0,42 ziektegevallen per 100.000 inwoners werden gerapporteerd, in 2014 1,62; bijna een verdriedubbeling. De reden voor deze enorme groei is volgens het CDC toe te schrijven aan ‘meerder factoren’. Enerzijds lijkt er sprake van een daadwerkelijke toename van het aantal ziektegevallen. Die toename kan wellicht worden verklaard door de zwakke weerstand van sommige groepen Amerikanen, de toenemende vergrijzing, achterstallig onderhoud aan sanitaire installaties, en klimaatverandering. Anderzijds wijst het CDC erop dat in de 14 jaar tussen 2000 en 2014 artsen meer bekend zijn geraakt met de mogelijke relatie tussen longinfecties en legionella, waardoor ziektegevallen vaker aan de bacterie kunnen worden toegewezen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van medische verslaglegging verbeterd waar statistieken op worden gebaseerd.
Volgens het rapport van het CDC is optimaal beheer van waterleidingsystemen de belangrijkste manier om legionellabesmetting te voorkomen. Uitbraken van de bacterie vonden in de onderzochte periode vooral plaats door ontwerpfouten, menselijke fouten, en kapotte apparatuur. Over de jaren heen is 9 procent van de besmettingsgevallen fataal gebleken.