Bifipro zorgt voor significante energie en waterbesparing | Vakblad Legionella
723
post-template-default,single,single-post,postid-723,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Bifipro zorgt voor significante energie en waterbesparing

Al begin 2014 kreeg Holland Water toestemming van het Ministerie van I&M (nu I&W) om haar opdrachtgevers die een Bifipro-systeem operationeel en dankzij dit systeem al een jaar lang geen Legionella problemen meer kennen, te mogen adviseren om de warmwatertemperatuur significant te reduceren en het spoelen te verminderen. Steeds meer opdrachtgevers van Holland Water maken gebruik van deze interessante mogelijkheden om hiermee versneld de MVO doelstellingen te halen.

Meer en meer realiseren gebouweigenaren en/of exploitanten zich dat de inzet van de Bifipro niet alleen de zorg en de risico’s van Legionella besmettingen wegneemt, maar ook dat hiermee een flinke bijdrage kan worden geleverd aan het besparen van energie en water.
Het prestigieuze Sheraton Hotel Schiphol bijvoorbeeld bespaart op jaarbasis hierdoor circa 25.000,00 Euro. Het Belgische ziekenhuis AZ Damiaan in Oostende heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke reductie op haar energieverbruik gerealiseerd waarvan bijna 20 procent is bereikt door de inzet van de Bifipro. In België is de aandacht voor het besparen van energie en water zo mogelijk nog groter dan in Nederland en wordt alleen om deze redenen gekozen voor het uiterst effectieve systeem van Holland Water.
Holland Water, marktleider en expert op het gebied van koper- en zilverionisatie, ziet het als haar plicht om een flinke bijdrage te leveren aan het verbeteren van het milieu. De niet onaanzienlijke besparingen op het water- en energieverbruik maken het inzetten van het Bifipro-systeem ook om economische redenen snel zeer aantrekkelijk. Dat Holland Water nu al 3 jaar exclusief dit aanvullende duurzaamheidsvoordeel aan haar klanten kan bieden bevestigt haar rol als koploper in de koper- en zilverionisatie markt.