Accreditatieproces BRL6010 staat stil | Vakblad Legionella
1372
post-template-default,single,single-post,postid-1372,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Accreditatieproces BRL6010 staat stil

Er komt een nieuwe overgangsperiode voor de BRL6010. Wanneer dat begint is nog onduidelijk, communiceert InstallQ in een mailing aan installateurs.

InstallQ heeft met het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat afgesproken dat bij de aanwijzing van de 2019-versie in ieder geval voorzien zal worden in een ‘nieuwe’ overgangsperiode. Op het moment dat de BRL6010:2019 bijvoorbeeld per 1 oktober 2020 wordt aangewezen met een overgangsperiode van 15 maanden, zal iedereen uiterlijk 1 januari 2022 aan de nieuwe versie moeten voldoen.

Aanleiding is klachten uit de markt, dat het onmogelijk is om 1 augustus 2020 te hanteren als datum om de BRL ‘Legionellapreventie’ bindend te verklaren. Waar precies de vertraging in het accreditatieproces heeft plaatsgehad, laat InstallQ in het midden.

Voor de certificaathouder betekent dit dat ze niet per 1 augustus 2020 hoeven te voldoen aan de eisen uit de BRL6010:2019. Certificerende instellingen moeten, zolang de regeling nog niet wettelijk aangewezen is, op de 2013-versie van de regeling blijven toetsen. “U krijgt langer de tijd om u voor te bereiden op het voldoen aan de nieuwe eisen in de BRL6010:2019, inclusief het behalen van het bewijs van vakmanschap Legionellapreventie”, staat in de mailing.

“Omdat een aantal bedrijven mogelijk al voorbereid is op het voldoen aan de BRL6010:2019, hebben de certificerende instellingen de mogelijkheid u tegelijkertijd zowel op de vigerende 2013- als op de 2019-versie van de BRL6010 te toetsen. De resultaten van de toets op de 2019-versie kunnen in het beoordelingsrapport worden opgenomen. Een certificerende instelling mag eventueel ook een extra certificaat afgeven. Het certificaat op de 2013-versie moet in ieder geval gehandhaafd blijven totdat de nieuwe versie is aangewezen in de Drinkwaterregeling.” [Beeld: Shutterstock.com]