Aantal legionellabesmettingen in 1 jaar 35% gestegen | Vakblad Legionella
954
post-template-default,single,single-post,postid-954,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Aantal legionellabesmettingen in 1 jaar 35% gestegen

Het aantal legionellabesmettingen in Nederland is flink gestegen. In het eerste halfjaar van 2018 zijn ongeveer 35 procent meer legionellagevallen gemeld dan een jaar geleden. Vorig jaar waren er rond de zomer 190 slachtoffers, nu zijn het er al 260. Dat blijkt uit cijfers van de Atlas Infectieziekten. Oorzaken van deze stijging zijn onder andere het warmere weer en het feit dat meer ouderen – een risicogroep – langer actief op reis gaan. 

Ook in Europa neemt het aantal gevallen van legionellabesmetting toe. Vorige week werd tijdens een internationaal legionella-congres in Lyon (http://esgli2018.univ-lyon1.fr/en) bekend dat in 2017 in Europa gemiddeld een stijging van 30 procent plaatshad. In Nederland was de stijging over het hele vorige jaar 20 procent, vijftien procent minder dan tot nog toe dit jaar. 

Volgens Monique Bastmeijer, expert en bestuurslid Stichting Veteranenziekte en onderdeel van het Landelijk Overlegorgaan Preventie Legionella, zijn er verschillende redenen voor de snelle stijging. “Door het warmere weer krijgt legionella meer kans om te groeien. Daarnaast stijgt het aantal ouderen. Deze groep is kwetsbaarder vanwege bijvoorbeeld suikerziekte of COPD. Ten derde zijn testmethoden beter geworden en letten sommige artsen beter op de aandoening.”

Ze verwacht dat het aantal legionellagevallen blijft toenemen in de komende jaren. Tot en met juni zijn dat er dus al 260 en we zijn halverwege het jaar. Dit hoge getal is des te opvallender, omdat er geen grote uitbraken van besmettingen zijn geweest dit jaar.

Wel waren er als gevolg van twee besmettingen bij een afvalwaterzuivering een cluster van ongeveer achttien patiënten. “In Nederland hebben we een goed legionellapreventiebeleid, maar er is te weinig bewustzijn bij de bevolking en daardoor blijft uitvoering van preventieve maatregelen achter bij het verwachte niveau. De overheid moet aan goede informatievoorziening doen. Daarnaast moeten huisartsen alerter zijn. Zij moeten er bewust van zijn dat besmettingen niet alleen een relatie hebben met reizen, maar dat mensen de besmetting ook in hun eigen leefomgeving kunnen oplopen. Europees wordt aangegeven dat dit beter gaat, maar Stichting Veteranenziekte hoort over huisartsen nog niet veel goede verhalen. Beginnende legionella wordt afgedaan als een griep. Als er wel een besmetting is, dan kan een patiënt binnen een aantal dagen in delirium komen en met spoed afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Met alle langetermijngevolgen van dien. Met een urine-test kun je bij ernstige longontsteking negentig procent van de legionellabesmettingen onderscheppen.” (Foto: Shutterstock.com)